Tin tức Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 27/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 27/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 27/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch trở lại từ ngày 05/11/2021, chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...