Tin tức Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 28/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021

Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 28/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi Quỹ ETF MAFM VN30 từ ngày 28/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch trở lại từ ngày 06/08/2021, chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...