Tin tức Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 10/11/2022 của Quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 10/11/2022 của Quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin trân trọng thông báo tạm ngừng GD hoán đổi từ ngày 02.11 đến 10.11.2022 của quỹ ETF MAFF VN30, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...