Tin tức Thông báo thay đổi giá dịch vụ phát hành Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)

Thông báo thay đổi giá dịch vụ phát hành Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin thông báo về việc thay đổi giá dịch vụ phát hành khi giao dịch chứng chỉ quỹ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) kể từ ngày 31/10/2019 như sau:

PHÍ PHÁT HÀNH CCQ (PHÍ MUA) TRƯỚC NGÀY 31/10/2019

PHÍ PHÁT HÀNH CCQ (PHÍ MUA) TỪ NGÀY 31/10/2019 TRỞ ĐI
0,75% Từ 20 tỷ đồng trở xuống 0,75%
Trên 20 tỷ đồng 0%

Kính mong Quý Nhà Đầu tư, các đơn vị đối tác và các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý thay đổi trên khi đặt lệnh, nhận lệnh và xử lý lệnh cho các giao dịch của Quỹ.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...