Tin tức THÔNG BÁO THỜI GIAN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2020 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM ("MAGEF")

THÔNG BÁO THỜI GIAN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2020 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM ("MAGEF")

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2020 của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam ("MAGEF"). Nhà Đầu tư vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...