Tin tức Thông báo về việc ký hợp đồng thành viên lập quỹ với BVSC và BSC của quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Thông báo về việc ký hợp đồng thành viên lập quỹ với BVSC và BSC của quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (“BSC”) để BVSCvà BSC làm thành viên lập quỹ của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...