Tin tức Thông báo về việc ký hợp đồng thành viên lập quỹ với VCSC và KIS của quỹ ETF MAFM VN30

Thông báo về việc ký hợp đồng thành viên lập quỹ với VCSC và KIS của quỹ ETF MAFM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“VCSC”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (“KIS”) để VCSC và KIS làm thành viên lập quỹ của Quỹ ETF MAFM VN30, chi tiết tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...