Tin tức THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CỦA QUỸ MAGEF LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI TẦN SUẤT GIAO DỊCH CỦA QUỸ LÊN HÀNG NGÀY VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CỦA QUỸ MAGEF LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAY ĐỔI TẦN SUẤT GIAO DỊCH CỦA QUỸ LÊN HÀNG NGÀY VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ MAGEF. Chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...