Tin tức MAFM-CBTT Ban hành Điều khoản và Điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP

MAFM-CBTT Ban hành Điều khoản và Điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Ngày 01/07/2023, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ban hành Điều khoản và Điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Thông báo
Đóng

Đang tải...